Over SterKrachten

De naam en het logo van SterKrachten staat voor onze missie:

Ieder kind is uniek! Ieder kind heeft zijn eigen samenstelling talenten en krachten en dit mooie pakketje maakt je tot wie je bent. Door je talenten te ontdekken en te ontwikkelen kom je tot bloei en van daaruit kun jij al het moois wat je in je hebt met de wereld delen!

Voor kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat bieden wij onder andere coaching volgens de Kernvisie Methode. Zodat zij hun eigen denken leren begrijpen en leren ze leren vanuit hun talent als beelddenker. Daarnaast bieden wij ook talenttrainingen en Sterkrachten sport, spel & balans, om kinderen bewust te maken van hun talenten en hier in groepsverband actief mee aan de slag te gaan.
SterKrachten: Michelle van Doorn

Michelle van Doorn

Al 35 jaar ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van het rechtsgeorienteerd denken en weet ik wat het effect op een kind kan zijn als het leren niet vanzelf gaat. Inmiddels ben ik getrouwd en moeder van 3 lieve talentjes. De oudste 2 zijn ook rechtsgeorienteerde denkers en zijn net als ik in het basisonderwijs vastgelopen in het lezen, spellen en automatiseren.

Hun ernstige enkelvoudige dyslexie verklaring kwam dan ook niet als een verrassing. Toch voelt het alsof de tijd stil heeft gestaan. De wijze waarop zo’n verklaring tot stand komt en de hulp die geboden wordt zijn in mijn ogen niet in het belang van het kind gebleken. Faalangst, weinig zelfvertrouwen, verlies van de intrinsieke motivatie, veel verdriet en in veel gevallen het niet tot leren komen in de klas zijn haast onvermijdelijk in het huidige proces. Dit maakte dat ik me er verder in ben gaan verdiepen.

Al snel bleek dat er al heel veel onderzoek is gedaan en kennis beschikbaar is over het anders denkende brein. Toch is dit niet de kennis die met ouders gedeeld wordt wanneer hun kind zich in dit proces bevindt. Wel maakt deze kennis dat ik me gezien en begrepen voel in mijn manier van denken en leren.

Ik geloof erin dat deze kennis en vaardigheden het verschil kunnen maken voor de kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat. Die groep kinderen beperkt zich niet tot alleen de dyslecten. Het zijn de beeld- en gevoelsdenkers, waaronder de dyslecten, die baat hebben bij deze kijk op hun manier van denken en leren. Het is zo krachtig en waardevol, dat ik opleidingen ben gaan volgen om mij hierin te specialiseren, zodat ik de kennis met jou en je kind kan delen!

SterKrachten: Michelle van Doorn

Annet Talens

Ik heb 2 prachtige dochters, ieder met hun eigen talenten. Ik zie hun talenten, maar wat als deze talenten niet tot uiting komen op school. Deze kinderen zullen zich afvragen of zij wel talenten hebben. En de kans is groot dat ze het gevoel hebben dat ze de enige zijn die “het” niet kunnen. Mijn jongste dochter liep al snel vast in het onderwijs. Al die moeite, vanuit de leerkracht, remedial teacher, vanuit ons als ouders, maar vooral vanuit haarzelf, leidde tot weinig resultaten.

Na de verklaring Ernstige Enkelvoudige Dyslexie ben ik me meer gaan verdiepen in de manier waarop kinderen met dyslexie denken. Ik herkende mijn dochter in het feit dat deze kinderen een voorkeur hebben om visueel en kinesthetisch te denken. De rechtsgeoriënteerde denkers. Bij het leren zien we dus ook een andere leerstijl naar voren komen. Met hieraan gekoppeld de behoefte aan een andere aanpak. Dat ze kunnen leren vanuit hun talenten en hierdoor hun zelfvertrouwen en veerkracht vergroten. Een andere benadering van de leerstof zorgt ervoor dat het harde werken wel resultaten oplevert.

Als logopedist heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met taal- en spraakproblemen. Mijn ervaring is dat wanneer er taal- en/of spraakproblemen ontstaan, deze kinderen zich vaak onbegrepen voelen waardoor er sociaal-emotionele problemen kunnen ontstaan. Dit zie ik ook terug bij kinderen met een rechtsgeoriënteerde denkstijl. Door het volgen van verschillende opleidingen heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van deze kinderen en hun ouders.