Ondanks het harde werken van je kind, de intensieve inspanning van school en van jezelf wil het niet vlotten.

Er is niets mis, je kind heeft tot nu toe de lesstof alleen nog niet aangeboden gekregen op een manier die aansluit bij zijn of haar manier van denken!

“Het zit er wel in, maar het komt er (nog) niet uit” is een heel herkenbare zin! Veel van deze groep kinderen krijgen een dyslexie- of dyscalculieverklaring of een diagnose zoals ADHD of ADD, maar vaak ook niet. Met of zonder diagnose ben je op zoek naar antwoord op de vraag:

Wat heeft jouw kind nodig om tot leren te komen?

Een zoektocht die ook wij hebben afgelegd. Zowel als ervaringsdeskundige als met onze eigen kinderen. Tot we ontdekten dat al deze kinderen één ding gemeen hebben;

Zij hebben de voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken.

De voorkeur in denken is erfelijk, dus grote kans dat één of beide ouder(s) herkenning voelt.

Deze groep kinderen denkt meer in beelden en minder in woorden. Ze associëren heel sterk met wat ze visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor ze nogal eens als afwezig of afgeleid worden betiteld. Het zijn deze associaties die het automatiseringsproces verstoren.

School richt zich vooral op de informatieverwerking via de linkerhersenhelft. In de linkerhersenhelft vindt de logica plaats (letters, cijfers, woorden, volgordes en analyses). Zoals hierboven beschreven gebruikt deze groep kinderen bij voorkeur hun rechterhersenhelft. In de rechterhersenhelft vindt het beeld- en gevoelsdenken plaats (ruimtelijk inzicht, overzicht, dimensie, verbeelding, emotie, gevoel, ritme, muziek en kleurherkenning).

In de Kernvisie Methode hebben we een methode gevonden die heel mooi aansluiting vindt op de rechtsgeorienteerde leerstijl. Kinderen voelen zich (eindelijk) begrepen. Ze leren hun eigen denken begrijpen en de tools eigen maken, zodat ze deze zelfstandig in de klas kunnen toepassen.

Door bewust gebruik te maken van de talenten van jouw kind, namelijk het sterk visuele systeem, kan informatie op een juiste manier worden aangeboden, zodat ze het niet meer vergeten en kunnen reproduceren. Ook deze kinderen kunnen automatiseren!

Kernvisie Methode

Gaat het leren niet vanzelf en ervaart je kind leerproblemen of daaraan gerelateerde problemen zoals bijvoorbeeld

• Dyslexie
• Dyscalculie
• Faalangst
• Concentratie problemen
• Sociaal-emotionele problemen
• Gedragsproblemen

Zou je willen dat je kind:

• Meer leert over zijn of haar manier van denken
• Zichzelf beter leert begrijpen
• Tools aanleert waarmee het zelfstandig aan de slag kan
• Vertrouwen krijgt in zichzelf
• Ervaart dat het wel kan leren 

Kernvisie Methode
Kernvisie Methode

Kernvisie Methode Sessie

Eens in de 3 weken vindt er een sessie plaats waarbij ook één van de/beide ouders aanwezig zijn. Tijdens deze sessie van een uur wordt er stof behandeld, die vervolgens thuis wordt geoefend.

De Kernvisie Methode wordt toegepast op: Lezen, Spelling, Werkwoordvervoegingen, Automatiseren van rekensommen en tafels, Topografie, Leren van grote teksten & Klokkijken.

We stemmen de sessie volledig af op jouw kind. Iedere persoon heeft een andere behoefte en verdient daardoor een andere benadering. Wij vinden het belangrijk dat jouw kind zich vertrouwt voelt en we komen daarom graag bij jullie thuis.

Het aantal sessies is afhankelijk van de klas waarin het kind zit. Er zullen tussen de 4 en de 8 sessies nodig zijn.

We nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek

In dit gesprek bespreken we de huidige situatie en wat je voor ogen hebt voor je kind. Wij vertellen wat wij voor jullie kunnen betekenen. Als we beide voelen dat we een positief verschil in de situatie kunnen maken, kan de coaching binnen 2 weken van start gaan.

Ouderbetrokkenheid

Voor het behalen van succes in deze periode is de ouderbetrokkenheid heel belangrijk!

Er moet geoefend worden met dat wat er tijdens de sessies aangeboden wordt. Door dagelijks een vast oefenmoment te plannen bied jij je kind de mogelijkheid om de methode eigen te maken, zodat hij of zij dit ook zelfstandig kan toepassen in de klas.